All Arts & Humanities Websites in Adaba

Abdii Baalee Oromiyaa-A B O/Leenca Madda Walaabuu/Sanyii Waaqoo Guutuu

Akkam nagaa jirtuu,ilmaan Oromootaa, Leenconni Afrikaa,gootowwan goototaa, Ilmaan Oromtichaa,warri haqaaf falmataa, Dhaamsi koo,keessanii,qabsoo ilaallataa

  • 1