All Buddhist Temples in Austin

Austin Shambhala Meditation Center

Fostering enlightened society in central Texas through meditation practice, training and community. http://austin.shambhala.org/

Sitagu Buddha Vihara

Sitagu Buddha Vihara - Theravada Dhamma Society of America

South Austin Buddhist Center

We seek to educate all whom are interested in learning about The Buddha and his teachings. We practice meditation and study the Dhamma via the Suttas.

Austin Zen Center

Austin Zen Center offers training in Zen Buddhist practice and meditation to all who are interested. Doors open for meditation Tue-Fri at: 6-8am, 12-1pm, & 5:30-7pm (except Fri eve), & from 8-12 for our Sat Morning Program. Visit us at austinzencenter.org

Diamond Way Buddhist Center of Austin

Public Meditation Posponed Until Further Notice to assist in social distancing for Covid-19. Normal Public Meditation hours are Sundays @ 11 am, & Tuesdays @ 7:30 pm

Chùa Linh-Sơn Austin

Một ngôi chùa để Phật tử tìm về nương tựa tâm linh, và cũng là trung tâm sinh hoạt Phật giáo mang lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng Phật tử tại Austin.

သာသနပါလကျောင်း -Austin-MN

"ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါ နေလိုလလို ထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်ပါစေသော်"

FGS Xiang Yun Temple Tea Room 佛光山香雲寺滴水坊

We provide veggie meals, appetizers and tea during lunch hour. Come & enjoy!

Palri Pema Od Ling

Nyingma Tibetan Buddhist Center

  • 1