All Asian Restaurants in An Hoi

Bọ Cạp Lửa Hội Quán Sala - Vua Côn Trùng

HỘI QUÁN SALA ĐIA CHỈ: 18 CŨ (998 MỚI) ĐỒNG VĂN CỐNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2 � Quán mở cửa từ 7 giờ sáng - Đến 20 giờ tối. Liên Hệ: 0968886062 Huyền - 0901.556.989, 01626.474.979 Vinh Website: www.Hoi

  • 1