All Schools in An Khê

Trường THPT Quang Trung - An Khê - Gia Lai

Những hình ảnh, những hoạt động, những thông tin, những liên hệ ... về trường THPT Quang Trung.

THCS Đề Thám

Trường THCS Đề Thám tiền thân là trường trung học Đề Thám, được xây dựng và hoàn thành năm 1967. Chính thức đưa vào hoạt động từ niên khoá 1968-1969.

  • 1