All College & Universities in An Nhut

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

* Cơ sở 1: ĐC: KP. Thanh Tân, TT. Đất Đỏ, H. Đất Đỏ, T. BR-VT ĐT: (0254) 3866 420 - (0254) 3654 420 Fax: (0254) 3866 419 * Cơ sở 2: ĐC: Đường 3/2 - F.11, TP. Vũng Tàu, T. BR-VT ĐT: (0254) 3581 703

  • 1