All Agricultures in An Phuoc

Cây Neem, Hạt Neem, Lá Neem, Dầu Neem.

Lá Neem: Dùng ủ Phân Bột lá neem: Dùng trong Spa Dầu neem: Dùng làm dược phẩm, thuốc trừ sâu.

  • 1