All Personal Blogs in An Thoi

Nông Nghiệp và Cảnh Quan Phú Quốc shop của kỹ sư Vinh Thủy Nông

Tôi là Vinh, 1ks ThủyNông từng tu nghiệp ở đất nước Do Thái Israel. Tôi và nhóm bạn (5ae cùng từ Israel trở về) chọn lập nghiệp ở Phú Quốc. Hy vọng với nhiệt huyết tuổi trẻ+........

  • 1