All Landmark & Historical Places in An Thoi

Chau Doc City - An Giang

Châu Đốc là một thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, Việt Nam[1], nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, sát biên giới Việt Nam với Campuchia. Tuy nhiên, Châu Đốc

  • 1