All Vietnamese Restaurants in Ap Lam Lac (1)

Bún Đậu Đức Trọng- Yến Vũ

BÚN ĐẬU ĐỨC TRỌNG -YẾN VŨ là nơi chuyên vè đặc sản Hà Nội lấy bún đậu mắm tôm làm chủ đạo và luôn đặt hương vị lên hàng đầu. Phone : 0854853725

  • 1