All Social Clubs in Ap My Tho

Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ - Hát với nhau "Xưa"

Câu lạc bộ khiêu vũ - hát với nhau thứ 5, chủ nhật. Thứ 7 karaoke miễn phí, ngoài ra bán nước giải khát suốt ngày.

  • 1